Trækning gesims

Opstigende grundfugt

Bygningstype 1: 1850-1890Mange murede kældervægge og fundamenter i ældre ejendomme er fugtbelastede som følge af mange års opstigende grundfugt. Udover en langsom udvaskning af fugerne er der ofte mange saltudtrækninger fra murværket, som især er skæmmende for murenes udseende og som samtidigt ofte medfører, at kælderrum bliver mere eller mindre uanvendelige på grund af det fugtige miljø.  

Der findes en række metoder til at standse eller begrænse den opstigende og indtrængende grundfugt. Den mest effektive metode til at hindre den kapilare opsugning af grundfugt i murværket er at etablere en vandret spærre i form af tjærepap eller rustfrie stålplader. Spærren kan etableres enten ved gennemsavning af væggen med diamantbestykket kædesav eller ved hjælp af indbankning ved hjælp af specialudstyr hertil. Fælles for metoderne er at de er krævende at gennemføre og som udgangspunkt kræver specialuddannede operatører, som også kan vurdere, hvilken metode, der er den bedste i hvert enkelt tilfælde.  

Ved savemetoden må der i mange tilfælde udarbejdes en skæreplan, så det sikres, at bygningen ikke sætter sig og slår revner. Det vil ofte være en bygningsingeniør, som udarbejder skæreplanen. Der findes også en række kemiske metoder.  

Søg mere information hos SBi: Fugt i bygninger , GI: Fugt og BYG-ERFA: Fugtskader i ældre kældre  

Fotos: COWI A/S