Trækning gesims

Udvekslinger i dæk over kælder

Bygningstype 1: 1850-1890Ved højt placerede vinduer i kældre, og med etageadskillelser udført som bjælkelag, er der ikke plads til aflægning af bjælker i mur over vinduerne.  

På grund af et relativt stort spænd og mangel på masse, der kan overføre kræfter til murpillerne på hver side af vinduet, har det ofte været nødvendigt at lave en udveksling af samme dimension som bjælkerne, der støder til vekslen.  

Konstruktionen er i sig selv holdbar løsning, men har i sin indbyggede helhed en svaghed, der hvor vekslen ligger af i murpillerne, hvis disse er eksponeret for opstigende eller indtrængende fugt.  

I eksemplet på billedet til venstre er der vekslet mellem to bjælker, der ligger af i murpillerne, men den indbyggede svaghed er principielt her den samme.  

Mere information hos BYG-ERFA: Murværk og fugt  

Foto: Jesper Engelmark