Trækning gesims Trækning gesims

Københavnertag

Bygningstype 1: 1850-1890Københavnertaget indeholder principielt de samme styrker og svagheder som andre tagkonstruktioner (sadeltag, mansardtag osv.). Hvis der skal gennemføres en renovering/modernisering af en tageetage med Københavnertag, fx ved omdannelse af et pulterrumsloft til boligformål, er der dog et par tekniske forhold, der særlig skal iagttages.  

Som hovedregel skal den flade del af taget løftes for at opnå tilstrækkelig lofthøjde i tagrummet. Det betyder en forhøjelse af såvel tagkonstruktion som gavle/brandkamme, og dermed en ændring af bygningens udseende - i sig selv og i sammenhængen med omgivelserne.  

Den skrå tagflade isoleres indvendigt, mens den flade del af taget kan isoleres enten indvendigt eller udvendigt – sidstnævnte som et såkaldt ’varmt tag’, hvor dugpunktet i konstruktionen ligger uden for trækonstruktionen, og hvor tæthedskravet til dampspærren i konstruktionsopbygningen bliver lidt lettere at opfylde. Ved indvendige isoleringsløsninger er en korrekt projekteret og udført udluftning af konstruktionen et meget vigtigt element.  

Skal tagbelægningen udskiftes på grund af almindelig nedslidning, er der i dag krav om at denne suppleres med en undertagsløsning. Det sker for at sikre en mere parallel levetid for de forskellige dele af og materialer i tagkonstruktionen, og dermed for at forlænge den generelle levetid på taget som helhed.  

GODE TAGE | DK vises en række illustrerede eksempler på, hvordan en tagkonstruktion bedst opbygges for at opnå en god holdbarhed. Desuden findes der gode råd om valg af undertagsløsninger på hjemmesiden DUKO | DK. Se også BYG-ERFA: Undertage og tagkonstruktioner  

En nyere løsning ved udskiftning af skifertag, som endnu ikke er generelt anvendt, men som forventes at vinde mere og mere indpas, er uden lægtning, således at skifterpladerne sømmes direkte på det faste undertag – se foto til venstre.  

På hjemmesiden BVB | DK findes en række generelle anbefalinger omkring tagarbejder, der bygger på mange års erfaringsindsamling fra offentligt støttede bygningsfornyelsesprojekter.  

Fotos: sbs/Graves Simonsen