Trækning gesims

Bræddeskillevæg

Bygningstyper 1-4: 1890-1960Bræddeskillevæggen er en af de bygningsdele, der stort set uændret har overlevet et århundrede med mange skift i konstruktionsprincipper o g ændringer i byggelovgivningen.  

Konstruktionen er enkel i sin opbygning, lydabsorberende, stabil og stabiliserende i korrekt udførelse og fleksibel i placeringen som rumdeler.  

Et forhold, som gør sig særligt gældende for denne type væg, er brandbarheden, og ved skorstene kræves der derfor en muret flange, der skaber afstand fra selv skorstensrøret til bræddeskillevæggen, se billedeksemplet til venstre.  

Ved indførelse af vådrum (baderum) i etagebyggeriet udfases bræddeskillevæggen efterhånden af uorganiske plademateriale fx kokscement, men disse vægge har dog ikke den samme stabiliserende effekt og får derfor ikke samme udbredelse som bræddeskillevæggen.  

Indtil betonelementerne tager over i etagebyggeriet bliver det murede skillevægge der helt overtager bræddeskillevæggenes stabiliserende funktion, mens letbetonplader/-blokke (også kaldet gasbeton) og gips-/calciumsilikatplader bliver fremherskende vægmaterialer, hvor der er behov for fleksibilitet i placeringen af skillevægge.

Foto: Jesper Engelmark