Trækning gesims Trækning gesims

Reparation og energioptimering

Bygningstype 1: 1850-1890Erfaringer viser, at der i forbindelse med større renoveringsarbejder på en ældre ejendom ofte opdages skader i tagkonstruktionen og tilstødende etageadskillelse, som ikke hidtil har været kendte. Dette medfører ofte større reparationsarbejder, der kan gøre renoveringen langt mere omfattende end beregnet og medføre forsinkelser i en planlagt byggeproces.  

For at undgå skader i de indbyggede eller bagvedliggende konstruktioner skal der foretages en løbende vedligeholdelse af en bygnings klimaskærm. Er skaden sket, er det vigtigt at årsagen hertil klarlægges og at skaden vurderes og omfangsbestemmes. Her er tilstedeværelsen af eventuelle svampe- og insektangreb og konstruktionernes reststyrke særligt vigtige at få klarlagt.  

Skadesreparationerne foretages hyppigst som en rekonstruktion af de nedbrudte dele af konstruktionerne med nye materialer af samme type – evt. kemisk behandlede, hvis der har været svampeangreb eller hvis konstruktionerne er særligt udsatte for kommende skader.  

Hvis konstruktionerne indgår i den del af klimaskærmen, der har betydning for bygningens energiforbrug, vil der i dag som hovedregel være et krav om at konstruktionen energiforbedres fx med isoleringsmaterialer. Det er vigtigt, at en sådan efterisolering foretages med omtanke, og at et evt. behov for ventilering af konstruktionen ikke overses, så det medfører nye skader på bygningen.  

På hjemmesiderne GODE TAGE | DK og BvB | DK findes en række anvisninger på gode isoleringsløsninger til tagetager, samt generelle anbefalinger omkring tage, der bygger på mange års erfaringsindsamling fra offentligt støttede bygningsfornyelsesprojekter.  

Fotos: BvB - Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse