Trækning gesims Trækning gesims

Udskiftning af tag

Bygningstype 1: 1850-1890Mange års slid på tagbelægning, inddækninger, skotrender osv. medfører at der på et givet tidspunkt skal ske en hel eller delvis udskiftning heraf. Et særligt forhold er, at levetiden på de nævnte bygningsdele og materialer kan være forskellig, og derfor kan partielle udskiftninger af tagdækningen i mange tilfælde være tilstrækkeligt. Ved partielle reparationer udskiftes det nedbrudte materiale og konstruktionen rekonstrueres som oprindeligt udført.  

I andre tilfælde, hvor nedslidning af taget er udbredt og hvor der er behov for en generel udskiftning, er der i dag krav om at tagløsningen forbedres fx med en undertagsløsning, som kan forlænge konstruktionens generelle levetid og udjævne noget af den forskel i levetiden, som de forskellige dele har som udgangspunkt.  

Ønskes en langtidsholdbar løsning, når tagbelægningen skal udskiftes, anbefales der etableret fast undertag og forskriftsmæssig udluftning af tagkonstruktionen. På hjemmesiden GODE TAGE | DK vises en række illustrerede eksempler på, hvordan en tagkonstruktion bedst opbygges for at opnå en god holdbarhed. Desuden findes der gode råd om valg af undertagsløsninger på hjemmesiden DUKO | DK.

En nyere løsning ved udskiftning af skifertag, som endnu ikke er generelt anvendt, men som forventes at vinde mere og mere indpas, er uden lægtning, således at skifterpladerne sømmes direkte på det faste undertag – se foto til venstre.  

På hjemmesiden BVB | DK findes en række generelle anbefalinger, der bygger på mange års erfaringsindsamling fra offentligt støttede bygningsfornyelsesprojekter.  

Fotos: BvB/Kristian Køje og sbs/Graves Simonsen (nederst)